Śląski Ogród Zoologiczny

<< wróć do strony głównej zoo

Regulamin sprzedaży biletów on-line

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin(zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży biletów wstępu do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie przy ul. Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7,  o numerze NIP 6272648416, REGON 240951360 (zwanym dalej „ZOO”) za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem bilety.zoo.silesia.pl  (zwana dalej „Stroną internetową”).
 2. Zakup biletów wstępu do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego za pomocą Strony Internetowej możliwe jest wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu sprzedaży biletów on-line oraz regulaminu porządkowego Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie dostępnego na stronie internetowej pod adresem bilety.zoo.silesia.pl bip.slaskiezoo.pl.
 3. Aktualne godziny wstępu do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego podawane są do wiadomości na stronie zoo.silesia.pl.
 4. Sprzedaż biletów dostępna jest dla osób indywidualnych.

§ 2 Zakup biletów on-line dla osób indywidualnych

 1. Sprzedaż on-line dotyczy tylko biletów: NORMALNY, ULGOWY, RODZINNY,DZIECKO(BEZPŁATNY).
 2. Bilet NORMALNY to wstęp dla osoby dorosłej
 3. Bilet ULGOWY to wstęp dla osoby z uprawnieniami do korzystania z ulg.
 4. Bilet RODZINNY to wstęp dla maksymalnie 2 osób dorosłych i dwojga dzieci.
 5. Bilet DZIECKO to tzw. bilet „ZEROWY” dla dziecka do lat trzech, który należy wydrukować w momencie wydruku pozostałych biletów.
 6. Śląski Ogród Zoologiczny okazjonalnie udostępnia zwiedzającym bilety w cenach promocyjnych. Zakupu biletu promocyjnego można dokonać tylko w kasach ZOO. Informację o aktualnych promocjach zamieszczane są na naszej stronie zoo.silesia.pl.
 7. Podczas dokonywania zakupu należy wybrać termin wizyty w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym, następnie w formularzu danych należy wpisać: imię, nazwisko osoby rezerwującej, numer telefonu, adres e-mail, miejscowość oraz rodzaj i ilość biletów.
 8. Jeśli osoba kupująca zaznaczyła w systemie okienko „Faktura VAT-Tak”, faktura zostanie wysłana za pośrednictwem drogi elektronicznej na poprawnie podany adres e-mail.
 9. Opłatę za transakcję za pomocą PayU należy dokonać w ciągu 2 godziny, od momentu złożenia zamówienia.
  Przed dokonaniem płatności należy na stronach rezerwacji on-line sprawdzić, czy system obsługuje bank, z którego będzie wykonywana transakcja zapłaty lub dokonać zapłaty za pomocą karty płatniczej akceptowalnej przez system.
  Uwaga!
  Płatność dokonywana za pośrednictwem banku nie działającego w systemie on-line, opóźnia dostarczenie biletu na wskazany poprawnie adres e-mail.
 10. Każda transakcja zakupu biletów on-line dla osób indywidualnych zakończona jest  otrzymaniem biletu drogą elektroniczną na poprawnie podany adres mail, który należy wydrukować we własnym zakresie
 11. W przypadku nie wniesienia wpłaty w terminie opisanym w ust. 7 rezerwacja zostaje anulowana.
 12. Zakupione i wydrukowane wcześniej bilety upoważniają do wstępu na teren Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie w przedziale czasowym , na który zostały zakupione:
  - bilet zakupiony na  okres od – 01.01. do  31.03 traci ważność 01.04. danego roku
  - bilet zakupiony na okres od – 01.04. do  31.10. traci ważność 01.11. danego roku
  - bilet zakupiony na okres od 01.11. do 31.12. traci ważność 01.01 następnego roku.
 13. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów.
 14. Klient odpowiedzialny jest za prawidłowy wydruk biletów oraz za ochronę biletów na swojej skrzynce pocztowej. Nie jest możliwe wysłanie biletu po raz kolejny.
 15. Dane osobowe
  Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży internetowej Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Śląski Ogród Zoologiczny w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Dane osobowe otrzymywane przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów - przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2014 poz. 1182 z późn. zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.). Otrzymane dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych przywoływanej powyżej. Administratorem danych osobowych jest ZOO.

§ 3 Postanowienia końcowe
Do zakupu biletów ulgowych uprawnieni są:

 1. dzieci po ukończeniu 3-go roku życia,
 2. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych,
 3. studenci szkół wyższych, do ukończenia 25 roku życia,
 4. posiadacze „Karty Grosik”,
 5. emeryci i renciści,
 6. osoby niepełnosprawne wraz z jednym opiekunem osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności wymagającej opieki,
  Uwaga! Osoby dokonujące zakupu biletu ulgowego powinni okazać dokument uprawniający do ulgi przy wejściu do Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie.
 7. Śląski Ogród Zoologiczny zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnień do korzystania z ulg. W przypadku stwierdzenia braku podstaw do korzystania z ulg bilet zostaje uznany za nieważny.
 8. Fakturę za wstęp do  Śląskiego Ogrodu Zoologicznego system wysyła do 24h na wskazany poprawnie adres e-mail.
 9. Fakturę wystawia się na podstawie zakończonej transakcji tzn. system odnotował zakończoną poprawnie transakcję płatności i wskazany e-mail jest poprawny.
 10. Śląski Ogród Zoologiczny zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie bilety.zoo.silesia.pl oraz w kasach Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.
 11. Przy rezerwacji biletów stosuje się ceny wskazane w aktualnym cenniku.
 12. Regulamin jest integralną częścią „REGULAMINU PORZĄDKOWEGO ŚLĄSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO W CHORZOWIE” dostępnego na stronie internetowej pod adresem: bip.slaskiezoo.pl oraz w kasach ZOO.